Zadanie publiczne „Szczęśliwe i aktywne życie po 60-tce (edycja 2022)”, współfinansowane ze środków Gminy Wrocław

Z przyjemnością informujemy, że aktualnie realizujemy zadanie publiczne „Szczęśliwe i aktywne życie po 60-tce (edycja 2022)”, które współfinansowane jest ze środków Gminy Wrocław.

Opis projektu:

Proponowane przez nas zadanie publiczne jest kontynuacją Projektu „Szczęśliwe i aktywne życie po 60-tce”, które było współfinansowane przez Gminę Wrocław w 2018 roku.
Tegoroczna edycja Projektu „Szczęśliwe i aktywne życie po 60-tce (edycja 2022)” polega na wsparciu Seniorów i osób z niepełnosprawnością, a dokładnie na zorganizowaniu dla osób w wieku 60+ terapii zajęciowych (220 godzin) oraz zajęć z fizjoterapeutką (82 godziny).
Beneficjentami zadania publicznego są Seniorzy, borykający się z chorobami wieku starczego (np. Parkinson, Alzheimer, demencja
starcza), czyli Seniorzy niepełnosprawni i wykluczeni społecznie.

Terapie zajęciowe obejmują:

  1. Terapię umysłową (łącznie 110 godzin), czyli ćwiczenia pamięci, ćwiczenia funkcji poznawczych w oparciu o zeszyty ćwiczeń, zawierające
    zadania, które umożliwiają usprawnienie umysłu osób dorosłych. Zadania zawarte w serii zeszytów ćwiczeń, wspomagają pamięć, rozwijają intelekt i zmniejszają ryzyko zachorowań na chorobę Alzheimera i zespoły otępienne. Pomagają utrzymać umysł w dobrej formie, mimo nieuchronnego starzenia się organizmu. Terapia umysłu prowadzona będzie przez terapeutę zajęciowego, codziennie (od poniedziałku do piątku) od godziny 10.00 do 12.00.
  2. Organizację czasu wolnego (łącznie 110 godzin) – granie w gry planszowe, kalambury, bingo, karty itp. Zajęcia te prowadzone będą przez opiekuna medycznego, codziennie (od poniedziałku do piątku) od godziny 14.30 do 16.30.
  3. Indywidualne ćwiczenia z fizjoterapeutką (łącznie 82 godziny), przeznaczone przede wszystkim dla Seniorów niepełnosprawnych ruchowo (np. po przebytych udarach), poruszających się na wózkach inwalidzkich (np. z powodu postępującej choroby Parkinsona) i przy pomocy chodzików (Parkinsonizm, porażenie nadjądrowe, zwyrodnienie kręgosłupa, zanik mięśni), w tym: Kinesiotaping (plastrowanie dynamiczne), czyli aplikowanie na ciało plastrów w celu zwiększenia zakresu ruchu mięśni oraz ich siły, a także w celu redukcji lub całkowitego usunięcie bólu.
    Indywidualne ćwiczenia z fizjoterapeutką odbywają się w środy w godzinach od 8.00 do 17.00.

Miejsce realizacji zadania:
Klub Seniora LUDWISIA, zlokalizowany na ulicy Skrzydlatej 11a/1a we Wrocławiu, posiadający lokal przystosowany dla osób w podeszłym wieku (podjazd i toaletę dla osób niepełnosprawnych), stołówkę oraz salę do ćwiczeń z fizjoterapeutką.

Data rozpoczęcia realizacji projektu:
2022-04-01

Data zakończenia realizacji projektu:
2022-06-21

Planowane rezultaty realizacji projektu:

Aktywizacja osób starszych poprzez udział w zajęciach terapeutycznych.

Planujemy zorganizować 110 godzin zajęć z Terapii umysłu dla minimum 20 osób w wieku 60+, cierpiących na choroby wieku
starczego i niepełnosprawnych.
Planujemy również aktywizować Seniorów poprzez organizację czasu wolnego. W tym celu planujemy zorganizować 110 godzin gier stymulujących umysł i integrujących Seniorów (np. kalambury,
rummmikub), w których będzie uczestniczyło minimum 20 osób w wieku 60+, cierpiących na choroby wieku starczego i niepełnosprawnych.
Dzięki zorganizowanym przez nas zajęciom, Seniorzy będą mogli zdobyć nowe umiejętności, np.: umiejętność rozwiązywania zadań z terapii umysłu, umiejętność grania w gry planszowe.
Zajęcia powinny usprawnić umysł Seniorów poprzez ćwiczenia funkcji poznawczych.
Mamy nadzieję, że po zakończeniu Projektu Seniorzy będą wiedzieli jak można ciekawie i kreatywnie spędzać wolny czas.

Głównym celem Fundacji Aktywizacji Seniorów LUDWISIA jest zapewnienie osobom z chorobą Alzheimera dziennej opieki w domach seniora oraz organizowanie warsztatów terapeutycznych, w tym terapii umysłu, dogoterapii, arteterapii, muzykoterapii.

%d blogerów lubi to: