Fundacja Aktywizacji Seniorów LUDWISIA

Starość. Z czym kojarzy Ci się to słowo? Być może z mądrością i budzącym szacunek życiowym doświadczeniem. Częściej jednak z utratą sprawności, problemami ze zdrowiem i samotnością. Bo starości się boimy. Budzi w nas strach. Czasami lękamy się jej bardziej niż śmierci…

Nie chcemy, żeby Seniorzy spędzali samotnie czas w domu. Chcemy, żeby cieszyli się życiem, byli aktywni i otoczeni życzliwymi ludźmi.

Aktualnie zbieramy na roczny pobyt Pani Danusi w Dziennym Domu Seniora LUDWISIA. Każda wpłacona złotówka jest przeznaczona na zapewnienie Pani Danusi opieki, wyżywienia i zorganizowanie dla niej zajęć terapeutycznych, dzięki którym zapomina o swoich problemach zdrowotnych i cieszy się życiem.

przycisk_wesprzyj
9_Dom_Opieki_Ludwisia_Akademia_Aktywnego_Seniora (1)

Głównym celem Fundacji Aktywizacji Seniorów LUDWISIA jest zapewnienie osobom starszym dziennej opieki w domach seniora, w tym opieki pielęgniarskiej, wyżywienia (śniadania, obiady), rehabilitacji oraz terapii zajęciowych i umysłowych.

Fundacja prowadzi działalność w zakresie aktywizacji osób starszych, poprzez:

  • prowadzenie terapii zajęciowych (np.: biblioterapia, dogoterapia, warsztaty z rękodzieła);
  • prowadzenie terapii umysłu (ćwiczenie funkcji poznawczych, pamięci);
  • zachęcanie do aktywności fizycznej (spacery po parku, kinezyterapia);
  • organizację czasu wolnego (wspólne wyjścia do kina, teatru, filharmonii).

Fundacja Aktywizacji Seniorów LUDWISIA pomaga osobom starszym, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, przede wszystkim osobom starszym o niskich dochodach, chorym, samotnym i niepełnosprawnym.

SPRAWOZDANIA:

2017 rok:
Sprawozdanie FINANSOWE 2017
Bilans 2017
Rachunek Zysków i Strat 2017
Sprawozdanie MERYTORYCZNE 2017

2018 rok:
Sprawozdanie FINANSOWE 2018
Sprawozdanie MERYTORYCZNE 2018

2019 rok:
Sprawozdanie FINANSOWE 2019

Głównym celem Fundacji Aktywizacji Seniorów LUDWISIA jest zapewnienie osobom z chorobą Alzheimera dziennej opieki w domach seniora oraz organizowanie warsztatów terapeutycznych, w tym terapii umysłu, dogoterapii, arteterapii, muzykoterapii.

%d blogerów lubi to: