nasze Projekty

Nazwa projektu:
„Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych dla osób w wieku 60+ (edycja 2021)”,

Celem projektu jest:
– zapewnienie dziennej opieki 10 osobom w wieku 60+ w dziennym domu seniora Ludwisia we Wrocławiu przez 30 dni roboczych (opieka medyczna, wyżywienie);
– aktywizacja osób starszych, poprzez udział w zajęciach terapeutycznych takich jak dogoterapia, muzykoterapia, arteterapia itp.;
– pomoc w przezwyciężeniu depresji, na którą coraz częściej cierpią osoby starsze oraz stanów lękowych spowodowanych pandemią (terapie zajęciowe, zajęcia relaksacyjne, kontakt z rówieśnikami).

Miejsce realizacji projektu:
Dom Opieki LUDWISIA, zlokalizowany na ulicy Skrzydlatej 11a/1a we Wrocławiu, posiadający lokal przystosowany dla osób w podeszłym wieku (posiadający podjazd i toaletę dla osób niepełnosprawnych), stołówkę oraz salę do ćwiczeń.

Data rozpoczęcia realizacji projektu:
2021-01-04

Data zakończenia realizacji projektu:
2021-04-04

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:
Projekt odpowiada na problem wykluczenia społecznego osób starszych, które z powodu chorób starczych (demencja, Alzheimer, Parkinson itp.) i niskich dochodów są dyskryminowane i marginalizowane przez państwo oraz społeczeństwo, ponadto nie mają dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych i zajęć terapeutycznych. Rodziny osób starszych, cierpiących na wymienione wyżej choroby, są obarczone 24-godzinną opieką nad swoimi dziadkami czy rodzicami. Często rezygnują z życia prywatnego i/lub zawodowego, aby ten czas poświęcić potrzebującej osobie. Są sfrustrowani, zmęczeni, popadają w depresję.
Osoby starsze, borykające się z chorobami wieku starczego, potrzebują specjalistycznej opieki i ponadprzeciętnego wsparcia. Powinny ostatnie lata swojego życia spędzać w przyjaznej atmosferze, gdzie są traktowane z należnym im szacunkiem i zrozumieniem.
Ponadto z powodu pandemii koronawirusa sytuacja Seniorów jest bardzo trudna i wiąże się z utratą poczucia bezpieczeństwa, lękiem i bezradnością.

DOGOTERAPIA

ARTETERAPIA

MUZYKOTERAPIA

Głównym celem Fundacji Aktywizacji Seniorów LUDWISIA jest zapewnienie osobom z chorobą Alzheimera dziennej opieki w domach seniora oraz organizowanie warsztatów terapeutycznych, w tym terapii umysłu, dogoterapii, arteterapii, muzykoterapii.

%d blogerów lubi to: