Nasi podopieczni

Naszymi Podopiecznymi są osoby cierpiące na choroby wieku starczego (np.: demencja, Alzheimer, Parkinson), które ze względu na stan zdrowia i niskie dochody są narażone na wykluczenie społeczne – nie mają dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych i zajęć terapeutycznych. Rodziny osób starszych, cierpiących na wymienione wyżej choroby, są obarczone 24-godzinną opieką nad swoimi dziadkami czy rodzicami. Często rezygnują z życia prywatnego i/lub zawodowego, aby ten czas poświęcić potrzebującej osobie. Są sfrustrowani, zmęczeni, popadają w depresję.

Osoby starsze, borykające się z chorobami wieku starczego, potrzebują specjalistycznej opieki i ponadprzeciętnego wsparcia. Powinny ostatnie lata swojego życia spędzać w przyjaznej atmosferze, gdzie są traktowane z należnym im szacunkiem i zrozumieniem.

Zajęcia terapeutyczne

Głównym celem Fundacji Aktywizacji Seniorów LUDWISIA jest zapewnienie osobom z chorobą Alzheimera dziennej opieki w domach seniora oraz organizowanie warsztatów terapeutycznych, w tym terapii umysłu, dogoterapii, arteterapii, muzykoterapii.

%d blogerów lubi to: