Fundacja Aktywizacji Seniorów
LUDWISIA
ul. Skrzydlata 11a/1a
54-129 Wrocław
tel.: +48 66 50 50 152
e-mail: fundacja.ludwisia@gmail.com